Szpiczak plazmocytowy - 15.03.2018 r.

1 giannopoulos Szpiczak plazmocytowy - epidemiologia, diagnostyka, leczenie

prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kierownik Oddziału Hematologicznego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
128 pdf icon
2 charlinski Synergia działania immunomodulatorów i przeciwciał monoklonalnych

dr n. med. Grzegorz Charliński; Kierownik Oddziału Hematologii, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
128 pdf icon
3 hus Czy w terapii szpiczaka plazmocytowego jest jeszcze miejsce na tradycyjną chemioterapię?

prof. dr hab. Iwona Hus, Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
128 pdf icon