Leki biologiczne 2017 - 05.12.2017 r.

1 rozyk Leki biologiczne, biopodobne, bionastępcze. Czy lek biopodobny jest lekiem generycznym? Definicje i uporządkowanie nazewnictwa.

prof. dr hab. Karina Jahnz - Różyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny
128 pdf icon
2 pogoda Leki biologiczne i czujność farmakologiczna - punkt widzenia klinicysty

dr Katarzyna Pogoda, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
128 pdf icon
3 fiedor Wybór terapii oraz kliniczna ocena korzyści do ryzyka w stosowania leków biologicznych lub biopodobnych

prof. dr hab. Piotr Fiedor, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Komitetu Naukowego CHMP - Europejska Agencja Leków
128 pdf icon
4 duszynska Leki biologiczne a regulacje prawne, kwestie zamiennictwa

adw. Monika Duszyńska, Kancelaria Law for Lifesciences
128 pdf icon


5 lojko Co ustawa refundacyjna mówi o cenach leków?

mec. Natalia Łojko, Kancelaria KRK

128 pdf icon
6 rej Przyszłość leków biologicznych i biopodobnych w Polsce

Irena Rej, Izba Gospodarcza "Farmacja Polska"