Onkologia 2017 - 14.12.2017 r.

 
Najnowsze trendy w światowej onkologii 2017 — ASCO, ESMO, ASH, EHA
dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii. Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie.
128 pdf icon
Wczesny i zaawansowany rak piersi
dr med. Agnieszka Jagiełło - Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
128 pdf iconRak płuca
prof. dr hab. Dariusz M. Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej,
Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
128 pdf icon


 
Rak jelita grubego
prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz, kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

128 pdf icon
 
Rak nerki
dr n. med. Piotr Tomczak, Klinika Onkologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
128 pdf icon


 
Przewlekła białaczka limfocytowa
prof. Ewa Lech – Marańda, Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Klinika Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
128 pdf icon


Szpiczak
dr n. med. Grzegorz Charliński, Oddział Hematologii, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
128 pdf icon


Od rozpoznania do leczenia – pacjent w systemie.
Prof. dr hab. Adam Maciejczyk, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Prezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.
128 pdf iconProgramy polityki zdrowotnej w onkologii.
Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego.
128 pdf iconAll.Can – razem na rzecz onkologii
prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
128 pdf icon


Dane dla breast units i jakość w ochronie zdrowia
Ewelina Żarłok, Fundacja Onkologia 2025/Revelva Concept
128 pdf icon