Udar mózgu 2017 - 28.06.2017 r.

1 ryglewicz Udar mózgu w Polsce - efekty wprowadzanych na przestrzeni ostatnich lat zmian w polityce zdrowotnej
Prof. dr hab. med. Danuta Ryglewicz, I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
128 pdf icon
3 slowik Polskie doświadczenia leczenia udaru mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej
Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik, Klinika Neurologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
128 pdf icon
2 kobayashi Nowoczesne metody leczenia: mechaniczna trombektomia + farmakoterapia
Dr hab. med. Adam Kobayashi, Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu, Zakład Neuroradiologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii

128 pdf icon
4 sarzynska Rehabilitacja po udarze
Dr hab. med. Iwona Sarzyńska-Długosz, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
128 pdf icon
5 sliwczynski Organizacja i finansowanie opieki nad pacjentem z udarem mózgu
Dr n. o zdrowiu Andrzej Śliwczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia


6 rys Trombektomia w świetle oceny technologii medycznych
Przemysław Ryś, HTA Consulting
128 pdf icon
7a karlinski Pierwsze godziny w przypadku podejrzenia udaru mózgu
Dr n. med. Michał Karliński, II Klinika Neurologiczna Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
128 pdf icon