Świadczeniodawca 2017 - 28.03.2017 r.

1 gryza System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu, Wiceminister Zdrowia


2 milkowski 50  Plan pracy NFZ na rok 2017 w zakresie świadczeń zdrowotnych
Maciej Miłkowski Z-ca Prezesa d.s. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
128 pdf icon3 krysa Nowe modele zakupowe usług IT w obszarze ochrony zdrowia
mec. Jakub Krysa, mec. Łukasz Węgrzyn, Maruta Wachta sp.j. kancelaria prawna

128 pdf icon

4 rozwadowski Przewidywany wpływ zmian na rynek publicznych i prywatnych usług medycznych oraz aktualna sytuacja finansowa sektora ochrony zdrowia – przychody, wydatki, zadłużenie świadczeniodawców. Skutki dla rynku ubezpieczeń i abonamentów
Adam Rozwadowski, Pracodawcy RP
128 pdf icon5 jagielska 10 Lek w szpitalu
Programy terapeutyczne i pakiet onkologiczny
Dr Beata Jagielska; Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa
128 pdf icon
 


6 duszynska Odpowiedzialność świadczeniodawcy za efekty kliniczne leczenia. Kontynuacja leczenia a substytucja leków
Mec. Monika Duszyńska, Kancelaria Adwokacka, Law for Lifesciences


7 gryglewicz Jakość jako element konkurencji w ochronie zdrowia. Perspektywa świadczeniodawcy i pacjenta  w kontekście planowanych zmian
Dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego
128 pdf icon9 twarowski Przetargi. Nowelizacja ustawy PZP a codzienna praktyka; pozacenowe kryteria oceny ofert, zamawianie leku na kontynuację leczenia - możliwości i ograniczenia. Grupy zakupowe
Mec. Adam Twarowski, prawnik
128 pdf icon8 krajewski Wzrost kosztów pracy - od salowej do lekarza czyli o brakach personelu medycznego. Studia, staż, specjalizacja, zakresy uprawnień osób wykonujących zawody medyczne. Jak radzić sobie z brakami kadrowymi - personel z zagranicy?
Prof. Romuald Krajewski, Naczelna Izba Lekarska
128 pdf icon10 orzechowska Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego a możliwość jej ubezpieczenia. Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów.
Renata Orzechowska, Polska Izba Ubezpieczeń
128 pdf icon11 Borkowski Prawa pacjenta w praktyce
Dr n. farm. Leszek Borkowski, Farmakolog kliniczny, Szpital Wolski w Warszawie
128 pdf icon12 wojsyk Działania centralne w zakresie e-Zdrowia
Dr inż. Kajetan Wojsyk, Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
128 pdf icon