VI Letnia Akademia Onkologiczna 10 - 12.08.2016 r.

 

 

Pierwszy dzień - 10 sierpnia 2016 r.

 

1 galuszko

I Sesja - Onkologia w szerszym wymiarze

Życie po raku

prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko,  Katedra Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

128 pdf icon

 

 


2a andrzejewski

Wspólnotowe wyzwanie choroby nowotworowej

dr  n. hum. Łukasz Andrzejewski, Instytut Psychologii, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Prezes Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem4 jassem

II Sesja -  Etyczne wyzwania w onkologii

Czy grozi nam „medycyna alternatywna”?

prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

128 pdf icon

 

 


6a dyskusja

Dyskusja

Prowadzenie: red. Artur Wolski 6 lacko

Nadmierne leczenie raka piersi

dr n. med. Aleksandra Łacko

128 pdf icon

 

 


7a debata

Przejrzystość współpracy środowiska medycznego z przemysłem farmaceutycznym 

debata z udziałem: Magdaleny Kruszewskiej i Krzysztofa Kałużnego (INFARMA) Wojciech Wiśniewskiego (przedstawiciela chorych, Fundacja Alivia), Grzegorza Makowskiego (Fundacja Batorego) i prof. Jacka Jassema (lekarza)7kaluzny

Kodeks przejrzystości w Polsce 

Krzysztof Kałużny Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA 

128 pdf icon

 

 


 

 

 

Drugi dzień - 11 sierpnia 2016 r.

 

1 potemski

Co nowego w onkologii? 10 najciekawszych doniesień z kongresu ASCO 2016

dr hab. Piotr Potemski, prof. nadzw. Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

128 pdf icon

 

 


2 pienkowska

III Sesja – Medycyna personalizowana

Jak personalizować medycynę? 

prof. dr hab. Barbara Pieńkowska-Grela, Pracownia Genetyki Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie

128 pdf icon

 

 


3 chorostowska

Bariery w dostępie do nowoczesnych terapii celowanych w Polsce - przykład niedrobnokomórkowego raka płuca

prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

128 pdf icon

 

 


4 wysocki

Czy większość nowotworów stanie się chorobami rzadkimi?

prof. dr hab. Piotr Wysocki, Klinika Onkologii Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

128 pdf icon

 

 


5 potemski

Zalety i ograniczenia terapii celowanych

dr hab. Piotr Potemski

128 pdf icon

 

 


6 nowakowska

Jak interpretować testy określające ryzyko zachorowania na nowotwór?

dr Dorota Nowakowska, Poradnia Genetyczna Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie

128 pdf icon

 

 


7b siedlar

IV Sesja – Postępy w immunoterapii nowotworów

Czy immunoterapia nowotworów ma racjonalne podłoże?

prof. dr hab. Maciej Siedlar, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJCM w Krakowie, konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej

128 pdf icon

 

 


9 deptala

Nowe możliwości leczenia chłoniaków nieziarniczych

prof. dr hab. Andrzej Deptała, Klinika Onkologii i Hematologii, CSK MSWiA Warszawa 

128 pdf icon

 

 


10a dyskusja Dyskusja


10 giannopoulos

Szpiczak plazmocytowy - chorobą przewlekłą 

prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Oddział Hematologiczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

128 pdf icon

 

 


11 potemski

Immunoterapia raka nerki

dr hab. Piotr Potemski

128 pdf icon

 

 


12 olszewski

Gorący temat: Zakażenia HPV w onkologii - nowe wyzwania

prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, Zakład Patologii Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie

128 pdf icon

 

 


13b jassem Onkologiczny serwis dla dziennikarzy: projekt Polskiej Ligi Walki z Rakiem
prof.  dr hab. Jacek Jassem
128 pdf icon

 

 


14 kozierkiewicz  

V Sesja – Skoordynowana opieka onkologiczna

Skoordynowana opieka i jej zastosowanie w onkologii

dr n. med. Adam Kozierkiewicz, ekspert ds. ochrony zdrowia 

128 pdf icon

 

 


15 senkus  

Breast Units, czyli kompleksowa opieka nad chorymi na raka piersi

dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

128 pdf icon

 

 


16 wiechno  

Nowotwory układu moczowego 

prof. dr hab. Paweł Wiechno, Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie 

128 pdf icon

 

 


17 wyrwicz  

Nowotwory przewodu pokarmowego

prof. dr hab. Lucjan Wyrwicz, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie

128 pdf icon

 

 


18 rutkowski

Przełomy w terapii czerniaka

prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

128 pdf icon

 

 


19 lipinska

VI Sesja – Czy stać nas na nowe leki w onkologii?

Jak powstają zalecenia AOTMiT?

Aneta Lipińska, p.o. Kierownika Działu Analiz i Strategii AOTMiT 

128 pdf icon

 

 


20 niewada

Jak powstają analizy HTA?

dr hab. Maciej Niewada,  Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

128 pdf icon

 

 


21 fiedor

O etyce finansowania leczenia rzadkich chorób nowotworowych 

prof. dr hab. Piotr Fiedor, Narodowy Instytut Leków w Warszawie, członek Komitetu Naukowego CHMP, EMA

128 pdf icon

 

 


22 stabrawa

Wpływ nowych terapii na budżet

Leszek Stabrawa, HTA Audit

128 pdf icon

 

 


23 lojko

Prawa pacjenta w obliczu ograniczonej dostępności leków

mec. Natalia Łojko, Kancelaria Prawna KRK

128 pdf icon

 

 


24 debata

Dyskusja panelowa: Aneta Lipińska, Maciej Niewada, Natalia Łojko, Piotr Fedor, przedstawiciel MZ, Jacek Jassem

Prowadzenie: red. Jolanta Gromadzka-Anzelewicz 
 

 

Trzeci dzień - 12 sierpnia 2016 r.

 

1 skladkowski

VII Sesja – Co z polską radioterapią?

Współczesna radioterapia – gdzie jesteśmy?

prof. dr hab. Krzysztof Składowski, Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej 

128 pdf icon

 

 


2 konopa

Czy rozwijać terapię protonową?

dr n. med. Krzysztof Konopa, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

128 pdf icon

 

 


3 nawrocki

Państwowa czy prywatna; małe czy duże ośrodki - jaki model jest optymalny dla chorych?

prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Klinika Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

128 pdf icon

 

 


4 fijuth

Jak liczyć koszty?

prof. dr hab. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

128 pdf icon

 

 


5 zmyslowska

VIII Sesja - Strategia walki z rakiem w Polsce - polski Cancer Plan

Strategie walki z rakiem w świecie

Magdalena Zmysłowska, Polska Liga walki z Rakiem, PRIMUM PR 

128 pdf icon

 

 


6 nawrocki

Rola organizacji pozarządowych w walce z rakiem w świecie

prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki 

128 pdf icon

 

 


7 kozik

Rola organizacji pacjenckich w systemie opieki onkologicznej

Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny

128 pdf icon

 

 


8 jassem

Jak powstawała Strategia Walki z Rakiem w Polsce i jak ją teraz wdrożyć?

prof. dr hab. Jacek Jassem

128 pdf icon

 

 


9 glowala

Strategia walki z rakiem w Polsce:  mapa drogowa

min. Katarzyna Głowala (MZ)

 
 
10 didkowska

Pakiet onkologiczny – postęp, czy stracona szansa?

dr n. med. Joanna Didkowska, Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

128 pdf icon

 

 


11 nawrocki

Szybka ścieżka w praktyce. Jak pakiet onkologiczny wpłynął na czas oczekiwania na diagnozę i leczenie?

prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki

128 pdf icon

 

 


12 dyskusja

Dyskusja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PARTNERZY
VI lao partnerzy
PATRONI MEDIALNI
VI lao patroni medialni
POD MERYTORYCZNYM PATRONATEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO
pto
ORGANIZATORZY
organizatorzy5