Hematologia 2016 - najnowsze doniesienia z konferencji EHA - 21.06.2016 r.

1 giannopoulos

Choroby krwi i układu krwiotwórczego – najnowsze doniesienia z EHA

prof. Krzysztof Giannopoulos, Kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kierownik Oddziału Hematologicznego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

 128 pdf icon


2 budziszewska

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

dr n. med. Bożena Budziszewska, Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

 128 pdf icon

 
3 gawronski

Przewlekła białaczka limfatyczna - nowoczesne metody terapii

Dr Krzysztof Gawroński, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

 128 pdf icon

 
4 soltysiak

CETR (competitive emerging technology report) – narzędzie oceny potencjału terapeutycznego na przykładzie przewlekłej białaczki limfocytowej

Elżbieta Sołtysiak, HTA AUDIT

 128 pdf icon