Leki 2016 - 20.04.2016 r.

1 kopec

Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w „Planie Morawieckiego”

Krzysztof Kopeć, Polski Związek Przedstawicieli Przemysłu Farmaceutycznego128 pdf icon

2 zawadzki

Gospodarka lekiem w szpitalu realizującym pakiet onkologiczny

Robert Zawadzki, Dyrektor Operacyjny MAGODENT Sp. z o.o.128 pdf icon

3 rej

Regulacje prawne dotyczące leczenia chorób rzadkich                 

Irena Rej, Izba Gospodarcza Farmacja Polska128 pdf icon

4 samelska

Programy lekowe z perspektywy pacjentów

Dagmara Samselska, Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę128 pdf icon

5 banaszewska

Ciągłość leczenia z perspektywy podmiotów leczniczych

Anna Banaszewska, Dyrektor zarządzający Polskiej Federacji Szpitali, Prezes Fundacji Centrum Inicjatyw Gospodarka i Zdrowie, ekspert Pracodawców RP128 pdf icon

6 kieszkowska
Nowości legislacyjne – w tym dotyczące indywidualnego leczenia
Paulina Kieszkowska - Knapik, Kancelaria Prawna Kiekszkowska Rutkowska Kolasiński
128 pdf icon
7 zielinski
Leki sieroce - dostępność, ograniczenia, wyzwania
Mirosław Zieliński, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich Orphan 128 pdf icon