Ciężkie choroby płuc - 06.10.2015 r.

 1 baros Nowe możliwości leczenia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
Prof. dr hab. n. med. Piotr Boros, Zakład Fizjopatologii Oddychania - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
128 pdf icon

 

 2 kupczyk Astma trudna w leczeniu - czy możemy bardziej pomóc choremu?
Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
128 pdf icon

 

 3 piotrowski Samoistne włóknienie płuc - mechanizm, objawy i diagnostyka
Prof. ndzw. dr hab. n. med. Wojciech J. Piotrowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii
128 pdf icon

 

 4 pluzanski Rak płuca
Dr n. med. Adam Płużański, Klinika Nowotworów Płuc i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa
128 pdf icon

 

 5 nasilowski Stany zagrożenia życia - niewydolność oddychania - leczenie
Dr Jacek Nasiłowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
128 pdf icon

 

 6 dabrowiecki Ciężkie choroby płuc - pierwsze objawy i rozpoznanie. Sytuacja lekarza i pacjenta
Dr Piotr Dąbrowiecki, Poradnia Specjalistyczna, Wojskowy Instytut Medyczny Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP
128 pdf icon