Letnia Akademia Onkologiczna 5-7.08.2015 r.

1 otwarcie Powitanie i otwarcie LAO
prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 

 

2 radecka Co nowego w onkologii? 10 najciekawszych doniesień z kongresu ASCO 2015.
dr Barbara Radecka, Opolskie Centrum Onkologii
128 pdf icon

 


 

3 okragly Okrągły stół: „Porozmawiajmy o zdrowiu” moderator red. Renata Furman
prof. dr hab. Jacek Jassem, prof. dr hab. Mirosław Wysocki (NIZP-PIH), dr Wojciech Zawalski (Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w CentraliNFZ), dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw. Komitet Zdrowia Publicznego PAN, min. Beata Małecka-Libera, Mirosław Stachowicz (Fundacja Onkologia 2025).
Prezentacja poradnika na temat zdrowia.
 

 

4 polinski Raport „Jak leczymy raka w Polsce”
Bartosz Poliński, Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
 128 pdf icon

 


 

5 pienkowski Dostęp do nowych leków onkologicznych w Polsce z perspektywy lekarza
prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski
 

 

6 kieszkowska Dostęp do nowych leków onkologicznych w Polsce z perspektywy prawnika i producentów leków
Paulina Kieszkowska-Knapik, Kancelaria Prawna KRK
 128 pdf icon

 


 

7 zysk Mechanizmy wczesnego dostępu do nowych leków jako element polityki zdrowotnej państwa
Rafał Zyśk, Health Economics Consulting
 128 pdf icon

 


 

8 jassem Dostęp do nowych leków w Europie: propozycje ESMO
prof. dr hab. Jacek Jassem
 128 pdf icon

 


 

9 okragly

Okrągły stół - moderator red. Renata Furman z udziałem ww. oraz dr. Łukasza Andrzejewskiego (PLWzR, NSSR)

 

 

Czwartek 6 sierpnia 2015 r.
I Sesja Nowotwory kobiece
 
 1b bodnar Rak jajnika, czyli rzecz o wyBRCA-owanych (wybrakowanych) genach
dr hab. Lubomir Bodnar, Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego
 128 pdf icon

 


 

 2b zarlok Optymalne schematy leczenia a planowanie zasobów w onkologii.
Przykład raka piersi w raporcie Fundacji Onkologia 2025.
Ewelina Żarłok, Revelva Concept
 128 pdf icon

 


 

 3b senkus Rak piersi. Zalecenia konferencji St. Gallen 2015
dr Elżbieta Senkus-Konefka, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 128 pdf icon

 


 

 4b jassem Koncepcja Breast Cancer Units (skoordynowane leczenie raka piersi) - w Polsce i na świecie
prof. dr hab. Jacek Jassem
 128 pdf icon

 


 

 5b dyskusja Dyskusja moderowana przez red. Annę Koprowicz z udziałem prof. dr. hab. Jacka Jassema, prof. dr. hab. Tadeusza Pieńkowskiego - prezesa Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem piersi, dr Elżbiety Senkus-Konefki, dr Małgorzaty Talerczyk z Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, dr. Wojciecha Zawalskiego i dr. Piotra Warczyńskiego
 

 

II Sesja Nowotwory urologiczne  
 6b senkus Rak gruczołu krokowego - znaczący postęp czy niespełnione nadzieje?
dr Elżbieta Senkus-Konefka
 128 pdf icon

 


 

 7b sosnowski Jakość życia z rozpoznaniem nowotworu układu moczowego
dr Roman Sosnowski, Oddział Urologii Laparoskopowej Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii w Warszawie
128 pdf icon

 


 

 

 

III Sesja medycyna molekularna  
 8b wysocki Onkologia molekularna: szanse i wyzwania
prof. dr hab. Piotr Wysocki, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
 128 pdf icon

 


 

 9b olszewski Miejsce patomorfologa w diagnostyce molekularnej nowotworów litych
prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, Zakład Patologii Centrum Onkologii w Warszawie
128 pdf icon

 


 

 

 

IV Sesja - Leczenie molekularnie ukierunkowane (celowane) i immunologiczne  
10b kowalsk Rak płuca - nadzieje czy złudzenia, czyli gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy
prof. dr hab. Dariusz Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie
 128 pdf icon

 


 

 11b wyrwicz Nowotwory przewodu pokarmowego
dr hab. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw., Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie
 128 pdf icon

 


 

 12b wysocki Nowe strategie terapeutyczne w raku nerki
prof. dr hab. Piotr Wysocki
 128 pdf icon

 


 

 13b jedrzejczak Leki immunomodulujace nowej generacji a szpiczak wysokiego ryzyka
prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 128 pdf icon

 


 

 14b jedrzejczak Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki promielocytowej (APL)
prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak
 128 pdf icon

 


 

 15b rutkowski Nowości w terapii czerniaków
prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości
i Czerniaków Centrum Onkologii w Warszawie
128 pdf icon

 


 

 

 

V Sesja Żywienie w chorobach nowotworowych  
 16b zielinski Czynniki ryzyka nowotworów związane z żywieniem
prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH
 128 pdf icon

 


 

17b sliz Dieta w profilaktyce onkologicznej
dr Daniel Śliż, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
128 pdf icon

 


 

 

 

VI Sesja - Kontrowersje w onkologii  
18b rutkowski Rola hipertermii w leczeniu onkologicznym
prof. dr hab. Piotr Rutkowski
128 pdf icon

 


 

19b konopa Terapia protonami - nowa rewolucja w radioterapii?
dr Krzysztof Konopa, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego
 

 

20b jarosz Marihuana w leczeniu onkologicznym
dr Jerzy Jarosz, Hospicjum Onkologiczne w Warszawie
128 pdf icon

 


 

21b kreczkowska „Leczenie alternatywne” chorych na nowotwory diety i inne rytuały
Magdalena Kręczkowska, Fundacja Dum Spiro-Spero
 

 

Piątek 7 sierpnia
Dokąd zmierzamy w polskim systemie walki z rakiem?
 
1c didkowska Czy czeka nas "epidemia" raka?
dr Joanna Didkowska, Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii w Warszawie
 

 

2c andrzejewski Miejsce i rola organizacji pozarządowych w polityce walki z rakiem w Polsce
dr Łukasz Andrzejewski, Polska Liga Walki z Rakiem, New School for Social Research
 

 

3c nawrocki Onkologia „dwóch prędkości”?
prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Klinika Onkologii i Radioterapii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
 

 

 4c debata Debata ”Pakiet onkologiczny: za i przeciw”
z udziałem, dr. Elżbiety Senkus-Konefki, Magdaleny Kręczkowskiej, prof. Jacka Jassema, min. Piotr Warczyńskiego, Pauliny Kieszkowskiej-Knapik, przedstawiciela NFZ