Hematoonkologia coraz bliżej wyleczenia? - 26.06.2015 r.

 

Postępy w hematoonkologii - najnowsze doniesienia z XX Europejskiego Kongresu hematologicznego (EHA)

dr n. med. Katarzyna Bożena Budziszewska, Oddział Diagnostyki Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
128 pdf icon  
 
2 wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach

dr Urszula Wojciechowska, Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

128 pdf icon  
 

Przeszczepianie flory jelitowej w celu zwalczania infekcji bakteriami wielolekoopornymi u pacjentów hematologicznych

dr hab. Grzegorz Basak, Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
128 pdf icon  
 
4 nawara

Dostępność leczenia hematoonkologicznego  w Polsce

Paweł Nawara, Etmek- Etyka Medycyna Ekonomia

128 pdf icon  
 
5 giierczynski

Hematologia onkologiczna - aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe

Jakub Gierczyński, Uczelnia Łazarskiego

128 pdf icon