Leki biologiczne a leki biopodobne prawie czyni różnicę? - 29.05.2015 r.

Czym są leki biologiczne i biopodobne? 

mgr farm. Magdalena Szymaniak, Grupa Robocza ds. Leków Biologicznych - Europejska Agencja Leków

 


Leki biopodobne to leki biologiczne - okiem praktyka

prof. dr hab. Paweł Hrycaj, Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 


Kiedy lekarz powinien decydować o wyborze terapii oraz klinicznej ocenie korzyści do ryzyka stosowania leków biologicznych lub biopodobnych?

prof. dr hab. Piotr Fiedor, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Komitetu Naukowego CHMP- Europejska Agencja Leków

 


Leczenia biologiczne -  co prawnie wpływa na jego dostępność dla chorych w Polsce

Paulina Kieszkowska, Kancelaria Prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński (KRK)