Diagnostyka molekularna - 09.06.2015 r.

Genetyka kliniczna w służbie medycyny. Diagnostyka molekularna ułatwieniem terapii spersonalizowanych

prof. dr hab. Janusz Siedlecki, Zakład Biologii Molekularnej Centrum Onkologii
 
 

Techniki biologii molekularnej przydatne w diagnostyce onkologicznej

prof. dr hab. Barbara Pieńkowska-Grela, Pracownia Genetyki Nowotworów w Centrum Onkologii
 
 

Miejsce patomorfologa w diagnostyce molekularnej nowotworów litych

prof. dr hab. Anna Nasierowska-Guttmejer, Zakład Patomorfologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów
128 pdf icon  
 

Rak płuca – terapie spersonalizowane

prof. dr hab. Dariusz Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii
128 pdf icon  
 

Nowotwory jajnika i piersi – rzecz o wyBRCA-owanych  (wybrakowanych) genach

dr hab. med. Lubomir Bodnar, Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego

128 pdf icon  
 

Nowotwory skóry – mutacja genu BRAF

dr med. Marcin Zdzienicki, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii

128 pdf icon