Świadczeniodawca 2015 - Pakiet Onkologiczny - 13.06.2015 r.

 1 krzakowski

Wprowadzenie

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej COI

 
 2 wojciechowska

Statystyka onkologiczna przed i po wprowadzeniu pakietu zmiana zasad zgłaszania zachorowań na nowotwory i jej wpływ na jakość i kompletność danych, statystyki w pierwszym półroczu 2015 roku Krajowy Rejestr Nowotworów, COI

dr Urszula Wojciechowska, Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut

 128 pdf icon  
 
 3 zawadzki

Pakiet onkologiczny w kontraktach i finansach rozliczanie pakietu, najczęstsze zidentyfikowane problemy lekarzy, świadczeniodawców i pacjentów, model współpracy z POZ w istniejącym stanie prawnym i finansowym

dr Robert Zawadzki, Dyrektor Medyczny MAGODENT Sp. z o.o.

128 pdf icon  
 
 4 twarowski

Analiza prawna pakietu onkologicznego prawne skutki pakietu onkologicznego dla lekarzy, konsekwencje dla lekarza wynikające ze zbyt     częstych błędów „nadrozpoznań” lub „nierozpoznań” , wpływ pakietu onkologicznego na prawa pacjenta, czy zapisy prawne dotyczące pakietu tworzą jasny algorytm diagnostyczno-terapeutyczny

mec. Adam Twarowski, adwokat, 1994 - 2006 radca prawny w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia, 2012-2014 Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
128 pdf icon  
 
 5 jankowska

Pacjent onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej algorytm postępowania w przypadkach wątpliwych i przy podejrzeniu / rozpoznaniu nowotworu, na co zwracać uwagę i jak wypełniać kartę, jacy pacjenci powinni mieć wypełnioną kartę, od karty do leczenia – jakie informacje powinien otrzymać pacjent, KDiLO – najczęściej zadawane pytania

dr Agnieszka Jankowska – Zduńczyk, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Specjalistyczna Praktyka Lekarska AGAMED
128 pdf icon  
 
 6 malinowski

Pakiet onkologiczny z perspektywy szpitala powiatowego współpraca z POZ, pakietu onkologiczny w praktyce  w szpitalu powiatowym

Waldemar Malinowski, Przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

128 pdf icon  
 
 7 gryglewicz

Problemy - ryzyko wykorzystywania pakietu do przebadania się poza kolejką, obsługa systemu informatycznego, rozliczanie pakietu onkologicznego, sytuacje nietypowe, pacjent nowy, pacjent leczony, dzieci i specyfika różnych grup pacjentów, rola koordynatora

dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego
128 pdf icon