Nota Prawna

Strony Health Project Management zawierają informacje dotyczące zdrowia, które nie stanowią diagnostyki i leczenia w rozumieniu prawa. W przypadku choroby lub dolegliwości, wiadomości umieszczone na stronie nie stanowią wskazać do diagnostyki i leczenia oraz nie zastępują wizyty u lekarza. Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny.

Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy portalu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki, błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

 

 

Serwis internetowy Health Project Management  posiada linki do stron osób trzecich. Health Project Management nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwości połączenia z taką stroną nie będącą własnością Health Project Management nie oznacza, że Health Project Management  rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie, internetowej przysługują Health Project Management siedziba w Warszawie. Ochrona prawna przewidziana stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r obejmuje niniejszą stronę internetową.

Strona wyłączając w to grafikę, tekst oraz kod źródłowy jest własnością Health Project Management lub innych wskazanych osób (organizacji) i podlega prawom autorskim. Strona może być przeglądana, drukowana i archiwizowana tylko i wyłącznie dla celów prywatnych z zachowaniem informacji o prawach autorskich. Dokonując przedruku artykułów (tekstów itp.) należy podać wszelkie informacje identyfikujące dany materiał (autora, adres strony, nazwa czasopisma itp.).

Na stronach serwisu firmy Health Project Management nie będą prezentowane materiały niezgodne z obowiązującym prawem.

Strona internetowa jest opracowaniem autorskim w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zmianami) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej  lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw Health Project Management  i będzie podstawa do niezwłocznego podjęcia przez Health Project Management stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.

Informacje zawarte w serwisie internetowym Health Project Management zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Health Project Management nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie Health Project Management mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

Health Project Management nie ponosi odpowiedzialności za informacje oraz treści prezentacji i wystąpień umieszczone na stronach internetowych Health Project Management

Health Project Management nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją.

Health Project Management zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych Health Project Management w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

Do celów statystycznych zbierane są informacje o użytkownikach serwisu takie jak:

- adres IP;
- host;
- system;
- przeglądarka;
- odsyłacz;
- data i czas wejścia na stronę.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt.